12/07/2011

Roasted Tomato Soup… Fennel, onion, garlic, celery, smoked paprika & roasted tomatoes. Topped w/ @KatzFarm Olive Oil & 100% Veggie!